SV Järjestä tilaisuus

Gloria ja Regina

Under Ansvarsveckan ordnas tillfällen i skolor och församlingar. Du kan också engagera din arbetsplats eller din organisation för att flickor och kvinnor ska höras bättre. Man kan till exempel ordna samtal, kaffebordsdiskussioner eller ungdomskvällar kring temat.

Det är enkelt att ordna Ansvarsveckans evenemang. Du kan till exempel kontakta någon av Ansvarsveckans ambassadörer att tala och presentera temat ur sin egen synvinkel. Man kan kontakta ambassadörerna från och med augusti 2017 genom att höra av sig till Ansvarsveckans koordinator, katariina.vaisanen@ekumenia.fi