Videokalender om mänskliga rättigheter

Ansvarsveckans videoklipp presenterar alla artiklar i FN:s mänskorättsförklaring

Ansvarsveckans videoklipp presenterar alla artiklar i FN:s mänskorättsförklaring

Ansvarsveckans tema 2019 är Människorättskämpar.

Här presenteras varje punkt i FN:s människorättsförklaring av mänskorättskämpar nära dig.

Ny video varje dag, några på svenska, en med teckenstöd.

https://www.youtube.com/channel/UCqkTGDWzvYLbfYFVl6GSR2g