Vastuuviikko 2017: Omalla äänellä

Vastuuviikko 2017: Omalla äänellä

Naisiin ja tyttöihin kaikkialla maailmassa kohdistuu syrjintää ja väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Monelta on evätty oikeus tehdä omaa elämäänsä ja yhteisöään koskevia päätöksiä. Köyhyyden ja konfliktien keskellä tyttöjen ja naisten mahdollisuudet tulla kuulluiksi ovat erityisen heikot.

Eriarvoisen kohtelun purkaminen on kuitenkin mahdollista ja kannattaa. Edistämällä tyttöjen ja naisten osallisuutta elämän kaikilla osa-alueilla rakennamme kestävää rauhaa ja puolustamme ihmisoikeuksia. Tasa-arvo tuo hyvinvointia kaikille!

Vaikenemmeko väkivallan kuoliaaksi?

Jotkut naisia ja tyttöjä alistavat rakenteet ovat hengenvaarallisia. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista maailmanlaajuisista ihmisoikeusrikkomuksista. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat sen ehkäisyyn.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa maissa, kulttuureissa ja sosiaalisissa kerrostumissa. Lähisuhteissa se voi ilmetä henkisenä, fyysisenä ja seksuaalisena väkivaltana. Sodissa raiskauksia ja muuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käytetään aseena ja rangaistuksena. Väkivaltaa voidaan ehkäistä vastustamalla vaikenemisen ja rankaisemattomuuden kulttuuria.

Kuka päättää mistä päätetään?

 Naisten osallisuudella on merkitystä kehitykselle ja rauhalle. Yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy, kun naiset pääsevät mukaan päättämään, miten niitä rakennetaan. Sääntö pätee niin pieniin kyläyhteisöihin kuin kokonaisiin valtioihin.

Naisten osallisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nostetaan keskustelun kohteeksi ja minkälaisia päätöksiä tehdään. Tutkimusten mukaan rauhanprosessit, joissa naiset ovat aidosti olleet mukana aktiivisina neuvottelijoina, ovat kestävämpiä ja koetaan oikeudenmukaisemmiksi kuin sellaiset, joissa naisia ei ole kuultu.

Tunnista tyttö, vahvista naista!

Onko sinun lähelläsi tyttö tai nainen, joka ei saa ääntään kuuluviin? Jokainen meistä voi luoda naisille ja tytöille mahdollisuuksia tarttumalla toimeen seurakunnassa, koulussa, työpaikalla ja somessa.

Nosta tasa-arvon tarve esiin, tue tuttua tyttöä, kiinnostu kehitysmaiden naisten kokemuksista. Vaadi päättäjiä, yrityksiä ja omaa kirkkoasi kantamaan vastuuta maailman naisista ja purkamaan esteitä. Jokaisella on sukupuolestaan riippumaton oikeus tulla kuulluksi omalla äänellään.

 

 

Artikkelit

Fyysisen voiman käyttäminen ei tee miehestä miestä. Kuva: NeuPaddy / PIxabay.com

Tiedosta, tunnista, puutu – toimintaohjeet naisiin kohdistuvan väkivallan vastustajalle

Lauantaina 25.11.2017 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Väkivallaton tulevaisuus vaatii pitkäjänteistä työtä, riittäviä resursseja ja asenteiden muutosta. Miehillä on merkittävä rooli tietoisuuden lisääntymisessä ja asennekasvatuksessa, sillä he voivat omalla toiminnallaan näyttää, että naisia alistavaa kohtelua ei tule sallia.

Lue lisää
Samukelisiwe Mlambo on toiminut kyläyhteisössään konfliktien sovittelijana. Kuva: Niamh Walsh-Vorster

Naiset vahvistavat rauhan ja anteeksiannon ilmapiiriä Etelä-Afrikassa

Naiset oppivat käsittelemään kohtaamaansa väkivaltaa ja sovittelemaan konflikteja Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeessa Etelä-Afrikassa.

– Sain apua Healing of Memories -työpajoista. Se auttoi kipuun. Se muutti ajattelutapaani. Yhdessä työpajassa piirsimme ja kirjoitimme oman tarinamme, sanoo 50-vuotias eteläafrikkalainen Samukelisiwe Mlambo.

Healing of Memories on työmuoto, jota hyödynnetään Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisen kumppanin KwaZulu-Natalin kristillisen neuvoston kehitysyhteistyöhankkeessa Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikassa apartheidin perintö, maakonfliktit, muukalaisvihamielisyys ja väkivalta varjostavat ihmisten elämää.

Lue lisää
Kuva: Plan International Suomi

Tyttöjen oikeuksien edistäminen hyödyttää kaikkia

Tytöt kohtaavat syrjintää sekä ikänsä että sukupuolensa vuoksi, ja siksi tyttöjen oikeuksiin on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota.

Miksi tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa?

Monessa yhteiskunnassa tytöt nähdään poikia alempiarvoisina, eikä heitä arvosteta perheen ja yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Poikia pidetään perheen elannon turvaajina, kun taas tytöt siirtyvät naimisiin mennessään toiseen perheeseen. Usein perheen miehet päättävät tyttöjen elämää koskevista ratkaisuista, kuten liikkumavapaudesta, opinnoista ja naimisiinmenosta.

Lue lisää
Noin kahdeksankymmentä naista kokoontui kertomaan kokemuksistaan Filantropian vieraillessa Batussa vuonna 2014.

Naisten osuuskunnista hyvinvointia koko yhteisölle

Filantropian ruokaturvahanke Etiopian Batussa yhdessä paikallisen Maedot-järjestön kanssa on vaikuttanut positiivisesti paitsi mukana olleiden äitien niin myös heidän perheidensä elämään.

Vuonna 2013 Maedot kokosi satoja naisia Batun kaupungin alueelta, auttoi heitä rekisteröitymään osuuskunniksi ja koulutti pienyrittäjyyden alkuun. Lisäksi perustettiin kiertävä rahasto, jonka kautta 200 naista sai lainaa säästöjä vastaan. Kahden vuoden aikana perustettiin 15 osuuskuntaa, joihin liittyi 500 naista. Yli 70 prosenttia koulutuksiin osallistuneista perusti pienyrityksen.

Lue lisää
Vanhoillisista asenteista tunnetussa Sargodhan kaupungissa Pakistanissa naiset ovat nousseet mopojen ja moottoripyörien selkään haastaakseen perinteiset sukupuoliroolit, jotka pitävät yllä syrjintää ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naiset oppivat paitsi ajamaan, myös ottamaan julkisen tilan haltuunsa. Se tekee naisten ja tyttöjen elämästä turvallisempaa kaupungin kaduilla. Kuva: UN Women/Henriette Bjoerge

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta – globaali ihmisoikeusongelma

Mitä naisiin kohdistuva väkivalta on ja mistä se johtuu?

Sukupuoleen perustuva väkivalta koskettaa kaikkia sukupuolia. Sen taustalla ovat normit, jotka eivät salli perinteisestä poikkeavia sukupuolirooleja ja -identiteettejä.

Suurin osa sukupuolittuneen väkivallan kohteiksi joutuvista ihmisistä on naisia ja tyttöjä. Naisiin kohdistuva väkivalta ilmentää sukupuolten epätasa-arvoa ja naisten syrjintää, joka istuu syvällä monissa yhteiskunnissa.

Usein väkivaltaa käytetään keinona kontrolloida naisten ja tyttöjen seksuaalisuutta tai pakottaa takaisin paikalleen nainen, joka on tavalla tai toisella ylittänyt naiselle määritellyt rajat tai tuottanut perheelleen häpeää rikkomalla perinteisiä sukupuolirooleja.

Lue lisää
Kuva: Albin Hiller/WCC

Marginaalista osallisuuteen – naisten ääni ja kirkot

Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirja Yhdessä kohti Elämää (Together towards Life 2012 ) määrittelee kirkon mission uudella tavalla kehottaessaan eriarvoisuutta ylläpitävien rakenteiden purkamiseen. Tämä tarkoittaa myös naisten äänten vahvistumista.

Yhdessä kohti Elämää -asiakirja piirtää kuin kaksi kehää, joista ensimmäinen kuvaa niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, joilla on oikeus ja resurssit ihmisarvoiseen elämään. Tämän kehän ulkopuolella on toinen kehä, jonka piirissä elävät ne ihmiset ja ihmisryhmät, joilta puuttuvat nämä oikeudet ja mahdollisuudet.

Lue lisää